Enterprise Resource Planning (ERP) са информационни системи ключови за съвременния бизнес. Те осигуряват ефективно управление на всички дейности в компанията, обединяват всички бизнес процеси в единна база и позволяват бързо вземане на решения на управленско ниво.
Постоянно променящата се бизнес и технологична среда изисква гъвкавост. Управленският софтуер трябва непрекъснато да се развива, за да се гарантира, че бизнесът може да продължи иновациите в своята дейност.
Galaxy e новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде пакет от бизнес софтуер (ERP, CRM, Leasing, Factoring, Collecting, приложения за търговска дейност, и т.н.), подходящ за предприятия от всеки мащаб и всяка индустрия, осигуряващ неограничени възможности за настройка към потребителските изисквания и автоматизация на процеси.
Управление на складово стопанство, проследяване по места и клетки чрез баркодове и мобилни устройства. Модулът предоставя възможност за реална визуализация на физическия склад и е интегриран с другите модули на SEN.  
Имаме удоволствието да ви представим нашата нова платформа Galaxy.  Galaxy е новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде  пакет   от бизнес софтуер  (ERP, CRM, Leasing,  Factoring,  Collecting, приложения за търговска дейност, и  т.н.), подходящ за  предприятия от…
през която Сингюлар Лоджик България успя да развие започнатото и да се утвърди, като водещ доставчик и внедрител на високо технологични управленски информационни решения.През изминалата 2015 година нашата компания успя да постигне удвояване на оборота в сравнение с предходната година.Бяха завършени и стартирани редица проекти по внедряване на ERP системи…
Сингюлар Лоджик България ще предлага своите продукти и решения като облачна услуга. Клиентите на компанията вече могат да се възползват от предимствата на клауда, плащайки на месечна база. Сингюлар Лоджик България предлага облачни услуги на своите клиенти благодарение на партньорството си със Стоун Компютърс АД, лидерът в сферата на облачните…