Enterprise Resource Planning (ERP) са информационни системи ключови за съвременния бизнес. Те осигуряват ефективно управление на всички дейности в компанията, обединяват всички бизнес процеси в единна база и позволяват бързо вземане на решения на управленско ниво.
Постоянно променящата се бизнес и технологична среда изисква гъвкавост. Управленският софтуер трябва непрекъснато да се развива, за да се гарантира, че бизнесът може да продължи иновациите в своята дейност.
Galaxy e новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде пакет от бизнес софтуер (ERP, CRM, Leasing, Factoring, Collecting, приложения за търговска дейност, и т.н.), подходящ за предприятия от всеки мащаб и всяка индустрия, осигуряващ неограничени възможности за настройка към потребителските изисквания и автоматизация на процеси.
Управление на складово стопанство, проследяване по места и клетки чрез баркодове и мобилни устройства. Модулът предоставя възможност за реална визуализация на физическия склад и е интегриран с другите модули на SEN.  
Имаме удоволствието да ви представим нашата нова платформа Galaxy.  Galaxy е новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде  пакет   от бизнес софтуер  (ERP, CRM, Leasing,  Factoring,  Collecting, приложения за търговска дейност, и  т.н.), подходящ за  предприятия от…

--> Повече от 300 компании избраха интегрираната информационна система Galaxy Enterprise Suite, включваща в себе си ERP, CRM, Retail, Payroll, Restaurant и Hospitality решения. Galaxy Suite успява да отговори на нуждите на различни по големина и отрасъл компании. Системата има неограничени възможности за настройка и адаптиране към клиентските изисквания, неограничен достъп…
На 22.01.2013 Сингюлар Лоджик завърши проект по внедряване на система за управление връзките с клиенти SL Galaxy CRM във фирма П.И.К.Ко АД. Основната цел беше да се организира дейността на компанията, чрез оптимизирани комуникации, мониторинг на вътрешнофирмената дейност и налагане на общи процедури за работа. Създадените в хода на проекта…